Miljöpolicy


Våra miljömål är att:

– minimera miljöpåverkan genom minskad energiförbrukning samt minimera vårt avfall.

– följa alla lagar, krav och förordningar.

– att på ett effektivt och miljöekonomiskt sätt samla in metallavfall för återvinning.