Blyskrot – sälja bilbatterier som skrot


Visste du att skrotvärdet för ett normalstort bilbatteri är cirka 75 kr? Om du har kört en bil i flera år eller om du har tillgång till andra motordrivna fordon som exempelvis båt, truck eller en ATV, kanske du äger några gamla begagnade batterier eller bilbatterier. När du är redo för att röja upp på tomten kanske du beslutar dig för att helt enkelt kasta dessa batterier på skroten.

Om du inte redan visste om det så kan du faktiskt sälja dina gamla bilbatterier till oss på Eskilstuna Metallåtervinning och tjäna extra pengar. Begagnade förbrukade bilbatterier köps på grund av sin blymängd då de kan återanvändas. Hur mycket du tjänar beror på det aktuella marknadspriset för blyskrot. Eftersom det vanligtvis finns 21 kilo bly i ett bilbatteri, kan du potentiellt tjäna ungefär 75 kr per bilbatteri.

Något du dock bör ha i åtanke är att bilbatterier och truckbatterier, etc klassas som farligt avfall vilket innebär att de kräver särskilt omhändertagande och transportering och det är du som kund som bär ansvaret för att batteriet transporteras enligt gällande regelverk. Det ska dock också tilläggas att sälja bilbatterier som skrot kan definitivt ge en del extra pengar på samma gång som det leder till mindre miljöförstöringar på grund av den återvinning som det medför.

Kontakta gärna Eskilstuna Metallåtervinning på 016-12 11 65 för mer information angående om du vill sälja ditt bilbatteri som skrot eller alternativt om du har något annat blyskrot eller batteriskrot som exempelvis truckbatterier, båtbatterier eller ATV batterier som du vill sälja som skrot. Vi hjälper dig genom hela processen och att svara på alla frågor som du eventuellt har.